Γιατί η Βιογένεση είναι ανώτερη της Βιοαναζοωγόνησης & της Βιοανάπλασης
Γιατί η Βιογένεση είναι ανώτερη της Βιοαναζοωγόνησης & της Βιοανάπλασης

Γιατί η Βιογένεση είναι ανώτερη της Βιοαναζοωγόνησης & της Βιοανάπλασης

  • Post author:
  • Post category:Sunekos

Η βιογένεση αφορά την παραγωγή νέων ζωντανών οργανισμών ή οργανιδίων. Ο νόμος της βιογένεσης αποδίδεται στον Λουί Παστέρ, σύμφωνα με την οποία κάθε ζωντανός οργανισμός προέρχεται από κάποιον άλλον προϋπάρχοντα…

Continue Reading Γιατί η Βιογένεση είναι ανώτερη της Βιοαναζοωγόνησης & της Βιοανάπλασης